Personvernserklæring

I dette dokumentet informerer Ifact Idrettsanlegg AS og Ifact Consult DA (heretter tiltalt som Ifact) om sin behandling av personopplysninger. Ifact tar personvern alvorlig, og ønsker å tilfredsstille de kravene som stilles fra lov om personopplysninger.

1. Foretaksnavn og kontaktopplysninger

Ifact Idrettsanlegg AS er et norsk firma registrert i brønnøysundregisteret med brreg: 915 926 282. Ifact Consult DA er registret med brreg: 981487532. Vi kan til daglig kontaktes på mail gjennom ifact@ifact.no. Vi ber om at kontakt som gjelder personvern og personopplysninger gjøres gjennom personvern@ifact.no.

2. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Ifact samler inn og lagrer personopplysninger fra privatpersoner og kontakter for offentlige instanser eller private foretak som har adresse eller er registrert innenfor EØS-området (heretter tiltalt som kunder).

Ifact behandler og lagrer personopplysninger av typene:

 • Navn, telefonnummer, mailadresse og adresse fra kunder som Ifact må kunne være i dialog med for å kunne innføre et salg av en tjeneste.
 • Kontonummer, adresse og signatur fra kunder for å gjennomføre et salg av en tjeneste.
 • Navn, telefonnummer, mailadresse og adresse til kunden lagres videre til bruk som kontaktinformasjon etter gjennomført salg. Dette er for å kunne gjennomføre nødvendig reklamasjon og oppfølging.

Ifact lagrer også nødvendige personopplysninger som navn, telefonnummer, fødselsnummer og kontonummer om sine ansatte.

Personopplysninger om kunder og ansatte er lagret sikkert på servere innenfor EØS og som er beskyttet med autentisering for tilgang og krypterte kommunikasjonskanaler.

3. Behandlingsgrunnlag

Ifact Idrettsanlegg legger til grunn to forskjellige behandlingsgrunnlag fra lovgivningen for behandling av personopplysninger.

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
 • Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

Dette er grunnlag for vår behandling og lagring av personopplysninger. De personopplysningene vi lagrer er for det meste helt nødvendige for å kunne gjennomføre et salg eller en avtale. Dersom vi lagrer personopplysninger utenom dette, skal vi ha et samtykke fra kunden først.

4. Mottakere av personopplysninger

Ifact Idrettsanlegg kan dele personopplysninger med bedrifter innenfor EØS-området som også er lovpålagt å beskytte personopplysningene til kunden. I all hovedsak deler Ifact idrettsanlegg bare personopplysninger av typen navn og adresser til et fåtall bedrifter som er underleverandører til Ifact. De aktuelle personopplysningene leveres bare ut dersom de er nødvendige for å gjennomføre en leveranse.

Ifact deler også personopplysninger mellom Ifact Idrettsanlegg AS og Ifact Consult DA.

Ifact Idrettsanlegg deler ikke personopplysninger med selskaper utenfor EØS-området.

5. Oppbevaringsperiode for personopplysninger

Dersom personopplysninger er knyttet til juridiske avtaler, eller til dialog før en avtaleinngåelse forbeholder Ifact seg retten til å oppbevare relevante personopplysninger så lenge kontrakten er gyldig.

Personopplysninger om ansatte som ikke er nødvendige etter endt arbeidsforhold skal slettes når arbeidsforholdet ender.

6. Dine rettigheter

Som kunde hos Ifact og borger i EØS-området har du rettigheter til å:

 • Be om tilgang til personopplysninger vi har lagret om deg. Identitetsbekreftelse må fremlegges. Personopplysninger vil bli sendt i tekstformat over kryptert e-post.
 • Be om retting av opplysningene dersom de er uriktige.
 • Be om sletting av opplysninger. Ifact kan ta seg retten til å motstride kravet om sletting av personopplysninger dersom de er knyttet til juridiske avtaler.
 • Be om begrensing av behandling.
 • Protestere mot at opplysninger blir behandlet.
 • Be om utlevering av opplysninger til deg selv eller til andre.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling.
 • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger.

Vi ber om at dersom du ønsker å bruke rettighetene dine, må du ta kontakt med Ifact gjennom personvern@ifact.no. Husk at Ifact kan be om identitetskontroll dersom det er nødvendig.

© Ifact - 2018 | Design av Made in Bergen | Informasjon om cookies og personvern